برگزاری مشاوره و کارآفرینی رایگان در مدارس

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان گفت:مراکز مشاوره و کارآفرینی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و بازاریابی به صورت رایگان در مدارس استان کردند که این فرهنگ باید استمرار داشته باشد.

ادامه مطلب